Skapa användare

För att använda MittPannrum behövs ett konto att knyta din pelletsförbrukning till. Vi kommer inte lämna ut dina uppgifter till någon tredje part eller skicka onödiga mail till dig.

Ett verifieringsmail kommer att skickas till adressen du anger för att kontrollera att den stämmer, men du kan logga in direkt ändå.

Om ditt konto inte verifierats inom 3 dagar kommer ett nytt mail skickas ut och om kontot inte verifierats inom en månad kommer kontot låsas.

Kontakta oss om du inte får ditt verifieringsmail inom 24 timmar eller om ditt konto låsts och du vill få det öppnat igen.

Kontakta oss »